Choď na obsah Choď na menu
 

 

Viete čo znamenajú údaje na Vašej výplatnej páske?

18. 11. 2013

Vážené kolegyne a kolegovia

 

Po zavedení konta pracovného času sa na našich výplatných páskach objavilo niekoľko nových údajov, ktorým nie všetci rozumieme. Preto sa aspoň stručne pokúsim vysvetliť čo tieto údaje znamenajú a vyjadrujú.

 

 

V spodnej ľavej časti, v okienku „DOCHÁDZKA“ nájdete v súvislosti s KPČ tri nové údaje.

Ø   H90 – Plusové hodiny KPČ

Tento údaj vyjadruje počet hodín v danom mesiaci, ktoré boli odpracované nad rámec bežného 7,5 hodinového pracovného času. Napríklad, ak bola v kalendári odsúhlasená predĺžená pracovná zmena o 1 hodinu (predĺžená prvá, resp. posledná zmena v týždni).

 

Ø   E90 – Mínusové hodiny KPČ

Za každý nevýrobný deň, uvedený v pracovnom kalendári vzniká zamestnancovi 7 mínusových hodín. Ak v konkrétnom mesiaci budú v kalendári napríklad 3 nevýrobné dni, tak na páske pri tomto údaji budete mať číslo 21.

 

Ø   KPČ úspory

S prechodom na KPČ sa zároveň skrátil aj týždenný pracovný úväzok z 37,5 hodiny na 35 hodín.  Aj napriek tomu pracujeme stále 7,5 hodiny denne, čo znamená, že za každý odpracovaný deň  nám vzniká 0,5 hodiny úspora. Ak teda reálne odpracujeme za mesiac  20 pracovných dní po 7,5 hodiny, tak nám vznikne KPČ úspora 10 hodín.

 

Ďalšie údaje, ktoré súvisia s KPČ nájdeme na pravej strane dolu, v okienku „Dovolenka/Účty“.

 

Ø   KPČ kumul – hodiny

Tento údaj je pre nás asi najdôležitejší, je to sumár všetkých plusových a mínusových hodín od začiatku fungovania KPČ (máj 2013).  Jednoducho povedané, je to aktuálny stav Vášho konta ku koncu mesiaca, za ktorý bola výplatná páska vystavená.

 

Ø   KPČ kumul – mzda

KPČ kumul –mzda je finančné vyjadrenie predchádzajúceho údaju KPČ kumul-hodiny. Je to vlastne suma v €, ktorá bola zamestnancovi vyplatená za mínusové hodiny, ktoré reálne neodpracoval, respektíve ak má zamestnanec v konte plusové hodiny, tak je to vyjadrenie sumy, ktorú mu zamestnávateľ zatiaľ nevyplatil za odpracované hodiny. Určite sa pýtate, prečo máme tento údaj vo výplatnej páske, treba povedať, že je to preto, lebo zamestnávateľ má legislatívnu povinnosť  ho tam uvádzať.

 

Ø   KPČ aktuálny mesiac – hodiny

Je konečný stav mínusových hodín za daný mesiac, ktoré vstupujú do Vášho konta.  Inými slovami je to sumár údajov z ľavého okna „DOCHÁDZKA“.  Stačí aplikovať jednoduchý vzorec:

- E90  Mínusové hodiny KPČ + (H90  Plusové hodiny KPČ + KPČ úspory)

Príklad:  E90  Mínusové hodiny KPČ  = -28

             H90  Plusové hodiny KPČ    =  1

             KPČ úspory                       =  7

KPČ aktuálny mesiac hodiny = -28 + (1+7)

         Čiže výsledok bude 20 mínusových hodín, ktoré v tomto mesiaci vstupujú do konta pracovného času.

Ø   KPČ aktuálny mesiac mzda

Opäť je to finančné vyjadrenie v €, tento krát predchádzajúceho údaju „KPČ aktuálny mesiac hodiny“.Čiže koľko ste za aktuálny mesiac dostali zaplatené za mínusové hodiny, ktoré v ňom vznikli, prípadne ak máte na konci mesiaca plusový zostatok, tak aj táto suma bude kladná.

 

František Gajdoš

Člen výboru ZO OZ KOVO PCAS - Lakovňa

pruty.jpg