Choď na obsah Choď na menu
 

 

7 najdôležitejších zmien v 3.dôchodkovom pilieri od 1.1.2014

16. 10. 2013

Vážené kolegyne a kolegovia, nižšie nájdete 7 najvýznamnejších zmien, ktoré upravujú fungovanie 3. dôchodkového piliera od 1.januára 2014.

 

1. Nezdaniteľná časť základu dane pre daňovníka

Ak sporiteľ uzatvorí do konca roka 2013 dodatok k zmluve, bude si môcť znížiť daňový základ o 180 eur ročne, čím na daniach ušetrí 34,20 eura. Daňovú úľavu nebudú môcť automaticky využiť všetci terajší sporitelia, ale len tí, ktorí pristúpia na nové pravidlá vyplácania

2. Nasporené peniaze neskôr

Nasporené peniaze už nebude možné vyplatiť po dosiahnutí 55 rokov veku. Podmienkou bude priznanie predčasného starobného alebo riadneho starobného dôchodku. Ďalšou možnosťou je dovŕšenie 62 rokov veku.

Zároveň sa ruší podmienka minimálne 10 rokov sporenia.

3. Zrušenie odstupného a zavedenie predčasného výberu

Ruší sa odstupné pri sporení na dôchodok, ktoré je najmenej 80 % z celkovej nasporenej sumy. Nahradí ho predčasný výber časti nasporenej sumy, ktorú sám odviedol, plus výnosy. Príspevky zamestnávateľa zostanú na účte až dovtedy, kým nezačne poberať predčasný alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Toto však platí iba pre sporiteľov, ktorí nemajú dávkové plány, pre tých, ktorí pristúpia na nové podmienky od 1. 1. 2014, alebo uzatvoria po tomto dátume novú zmluvu.

4. Nižšie odplaty

Od roku 2014 sa znižuje ročná odplata za správu príspevkového dôchodkového fondu na maximálne 1,8 percenta z tohtoročných 2,34 percenta z čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata do roku 2020 klesne na 1,2 percenta ročne z čistej hodnoty majetku.

Odplata za správu vo výplatných fondoch sa zníži z terajších 0,996 percenta ročne na 0,9 percenta v roku 2014 a postupne na 0,6 percenta do roku 2020. Súčasne sa zruší odplata za zhodnotenie majetku vo výplatnom fonde a odplata za odstupné (len pre novo uzatvorené zmluvy).

Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde bude najviac 10 percent.

5. Bezplatný prestup

Do inej DDS bude môcť sporiteľ prestúpiť bezplatne po jednom roku od uzatvorenia zmluvy. V súčasnosti môže prestúpiť po 3 rokoch.

6. Sprísnenie výsluhového dôchodku

Sporiteľ vykonávajúci rizikové práce bude mať nárok na výplatu po 10 rokoch rizikového povolania, namiesto súčasných piatich. Dávku pritom dostane najskôr v 55 rokoch, kým v súčasnosti mu stačí dovŕšiť 40 rokov.

7. Variabilnejšie sporenie

Sporiteľ bude môcť sporiť vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne bez potreby uzatvorenia ďalšej účastníckej zmluvy (s účinnosťou od 1. 7. 2014).

Zmení sa subjekt, ktorý bude určovať výber doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zo zamestnávateľa na zamestnanca.

Platenie príspevkov zamestnávateľom nemusí zamestnávateľ podmieňovať platením príspevkov zamestnanca.

Doplnková dôchodková spoločnosť musí zabezpečiť najneskôr do 31. decembra 2014 pre každého účastníka a poberateľa dávky pasívny elektronický prístup k jeho osobnému účtu.