Choď na obsah Choď na menu
 


BOZP

25. 11. 2011

 


Share

Úloha odborov v oblasti BOZP.
 
Postavenie odborov, právo a úlohy v starostlivosti o BOZP sú zabezpečované v súlade s čl. 4 a 6 Dohovoru MOP č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí a Ústavou SR.
Právne predpisy platné v SR (Zákonník práce, Zákon o BOZP)  vymedzujú postavenie a úlohu odborov. Pri výkone odborovej kontroly odborové orgány vystupujú samostatne a nezávisle od orgánov inšpekcie práce a orgánov na ochranu zdravia zamestnancov.
 
Práva odborov v oblasti BOZP
            Prerokovanie
            Spolurozhodovanie
            Kontrola
            Právo na informáciu
            Právo kolektívne vyjednávať
 
Odborová kontrolaje vykonávaná v súlade so ZP a Zákonom o BOZP,  je zameraná najmä na preventívne pôsobenie proti vzniku úrazom a poškodeniam zdravia pri práci, poradenstvo, poskytovanie pomoci zamestnávateľom pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spoluúčasť na príprave a vykonávaní kontrolnej činnosti BOZP na pracoviskách.       
 
Ako sa to prejavuje v praxi.
 
Odbory kontrolujú, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti BOZP, či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce.
Požadujú od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a       zariadeniach alebo pri pracovných postupoch a  prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho hrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím.
Majú právo upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala BOZP. Zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP.
Profesionálni odboroví inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pôsobiaci v rámci odborového zväzu KOVO, poskytujú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, zamestnancom, ale i zamestnávateľom. 


Vykonávajú poradenskú a konzultačnú činnosť v otázkach ochrany práce.
Zúčastňujú sa alebo sami vykonávajú vyšetrovanie alebo prešetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, priemyselných otráv, porúch a havárií technických zariadení. Vyšetrujú sťažnosti členov odborov, týkajúce sa ochrany práce.

Základným článkom odborovej činnosti v oblasti BOZP je výbor základnej odborovej organizácie, ktorý presadzuje a obhajuje práva svojich členov resp. zamestnancov.

V zmysle zákona o BOZP navrhujú odbory na podnikovej úrovni zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ktorí zastupujú zamestnancov na príslušnom pracovisku,  pritom úzko spolupracujú so zamestnávateľom.

 
 

Portrét


 Facebook

Kontakt

ZO OZ KOVO PCAS

Automobilová 1,
917 01, Trnava

zoozkovopsa@hotmail.skArchív

Kalendár
<< jún >>
<< 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Štatistiky

Online: 8
Celkom: 318751
Mesiac: 4264
Deň: 258