Choď na obsah Choď na menu
 

 

Kolektívne Vjednávanie 2012

25. 11. 2011

 

Share

Kolektívne vyjednávanie
 
 najdôležitejší nástroj na ochranu hospodárskych záujmov zamestnancov

 

Kolektívne vyjednávanie patrí medzi najvýznamnejšie práva zamestnancov. Súvisí aj s právom na združovanie, na základe ktorého vznikajú odbory aj s právom na štrajk, ktorý je silovým prostriedkom na presadenie požiadaviek v kolektívnom vyjednávaní.

Prečo vyjednávať kolektívne zmluvy:

  • Postavenie zamestnávateľa (podnikateľa) a zamestnanca je v svojej nerovnakým postavenia na rozdiel oproti  tomu, je to napr. v obchodnom alebo občianskom práve. Vzniká stav podriadenosti a nadriadenosti t.j. právo jednej strane dávať pokyny (zamestnávateľ) a druhej strane ich plniť (zamestnanec).
  • Táto nerovnováha je „vyvažovaná“ pracovnoprávnou legislatívou (najmä Zákonníkom práce).
  • Zákonník práce  a iné pracovnoprávne predpisy (napr. zákon o dočasnej PN) upravujú pracovné podmienky , mzdové a iné nároky len ako minimálnu dolnú hranicu ochrany (napr. maximálny pracovný čas, minimálnu mzdu atď.) pričom tieto nároky možno zvýšiť len kolektívnou zmluvou (kolektívne právo) alebo pracovnou zmluvou (individuálne právo).
  • Pri presadzovaní individuálneho práva na dojednanie pracovných podmienok treba brať do úvahy, že pozícia jednotlivca je „slabšia“ v tom, že je viazaná výlučne na osobné kvalifikačné predpoklady zamestnanca a situáciu na trhu práce (dopyt po jeho profesii). Ak tieto atribúty chýbajú, jeho šance na dosiahnutie dobrých podmienok sú veľmi malé.
  • Ani zákonné mechanizmy na ochranu nárokov zamestnancov nemusia byť stabilné. Sú známe neustále tlaky zamestnávateľov napr. na zrušenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov a tieto zákonné záruky môže nahradiť efektívne len kolektívne vyjednávanie.
  • V trhovej ekonomike neexistuje zákon, ktorý by upravoval spôsob rozdelenia hodnoty vytvorenej podnikaním (kapitál + práca resp. jej hodnota vyjadrená mzdou).
  • Najdôležitejšou časťou kolektívneho vyjednávania je vyjednávanie mzdových podmienok, ktoré je nástrojom pre už vyššie uvedené spravodlivé rozdelenie vytvorenej hodnoty.